להדפסה 1   2   3   4   5   6   7   חזור       המשך  
ביטוח הדדי
מנגנון ביטוח, שבו הסיכון מוטל על קבוצת החוסכים. קרנות הפנסיה פועלות על בסיס ביטוח הדדי, כלומר הסיכונים הביטוחיים אינם מועברים לחברת ביטוח, אלא מנוהלים מתוך מקורות החיסכון של העמיתים בקרן. ביטוח הדדי מחייב את מנהל קרן הפנסיה לפעול באחריות רבה בכל הנוגע לניהול הסיכונים הביטוחיים, מאחר שכל "טעות" משולמת על ידי החוסכים, כמו שכל "הצלחה" תגדיל את החיסכון הפנסיוני של החוסכים באותה קרן.

גוף מוסדי
חברה המנהלת קופות גמל, חברה המנהלת קרנות פנסיה וחברת ביטוח.

דמי ניהול
המחיר שהחוסך משלם בעבור רכישת החיסכון הפנסיוני וניהולו. דמי הניהול מחושבים כאחוז מהיתרה הצבורה ו/או כאחוז מהתשלומים השוטפים לחיסכון. מחיר זה אינו קבוע וניתן למיקוח מול הגוף המנהל.

הטבות מס
ממשלת ישראל מעודדת את הציבור לחסוך לפנסיה (מתוך הבנת חשיבות החיסכון הפנסיוני לפרט ולמדינה) באמצעות הטבות מס. הטבות המס ניתנות בכל אחד מהאפיקים, הן בשלב ההפקדה (אנחנו משלמים פחות מס הכנסה), הן בשלב החיסכון (אין מס על רווחי הון) והן כאשר נקבל את הפנסיה בגיל הפרישה (נחויב במס מופחת, אם בכלל). ניתן לומר, כי על כל שקל חיסכון של העובד, מוסיפה המדינה כחצי שקל בדרך של הטבות מס.

חיסכון מצטבר הוני
החיסכון אשר נצבר לזכות המבוטח ומתקבל כסכום הוני חד-פעמי בגיל הפרישה, ולא כקצבה חודשית

  עמוד הבית   להצטרפות לרשימת תפוצה לאתר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון