בביטוח מנהלים, חברת הביטוח היא שנושאת בסיכונים הביטוחיים.
החל משנת 2008 כל עובד שכיר חייב לחסוך לפנסיה, על פי חוק.
ההפרשה החודשית לחיסכון פנסיוני בכל אפיק שהוא, מעניקה לחוסך הטבות מס בהיקף של כחצי שקל על כל שקל חיסכון.
     להצטרפות לרשימת תפוצה להגשת תלונה למפקח על הביטוח לאתר אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון